Συγκέντρωση ψηφιακών αφηγήσεων για ευαισθητοποίηση
σχετικά με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των αφρικανικών εθνών

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-FR01-KA227-ADU-095130
Privacy Policy

 • Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, 36,3 εκατομμύρια Αφρικανοί διαμένουν πλέον μόνιμα εκτός της Αφρικής, με 10 εκατομμύρια άτομα να ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

  Η Αφρικανική Διασπορά έχει φτάσει στις περισσότερες γωνιές του κόσμου, αλλά παρά το πόσο μακριά έχουν ταξιδέψει οι Αφρικανοί, η ιστορία και οι ιστορίες τους δεν έχουν ενσωματωθεί στις αφηγήσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών και δεν περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές διδασκαλίες. Αυτό είναι προβληματικό γιατί οι ιστορίες που ακούμε διαμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και καμία μεμονωμένη ιστορία δεν μπορεί να καλύψει τον πλούτο μιας ηπείρου τόσο ποικίλης και τεράστιας όσο την Αφρική.

 • ΣΚΟΠΟΣ
  Το SingleStory στοχεύει να φέρει το δώρο των griot, ιστορικών της Δυτικής Αφρικής ή αφηγητών, στη δεκαετία του 2020 για την προώθηση αφρικανικών ιστοριών μέσω του μέσου της ψηφιακής αφήγησης.

  ΣΤΟΧΟΙ
  Υποστήριξη τοπικών griot για την ανάπτυξη ψηφιακών ιστοριών
  Παροχή σε τοπικά σχολεία, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και κοινότητες στις χώρες μας με μια μοναδική προοπτική που μπορεί να προωθηθεί μόνο με την εκμάθηση των ιστοριών της Αφρικής

 • Ένας «griot» είναι ένας ιστορικός ή αφηγητής της Δυτικής Αφρικής, ένα ζωντανό αρχείο που ενσωματώνει τις πολιτιστικές παραδόσεις, τα μαθήματα και τις ιστορίες των κοινοτήτων και των φυλών του παρελθόντος. Το έργο SingleStory στοχεύει να φέρει το δώρο του griot στη δεκαετία του 2020, προωθώντας αφρικανικές ιστορίες μέσω του μέσου ψηφιακής αφήγησης.

  Βρίσκοντας τους δικούς μας τοπικούς griot και υποστηρίζοντάς τους να αναπτύξουν ψηφιακές ιστορίες, το SingleStory θα προσφέρει στα τοπικά σχολεία, τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και τις κοινότητες στις αντίστοιχες χώρες μας μια μοναδική προοπτική που μπορεί να ενισχυθεί μόνο με την εκμάθηση των ιστοριών της Αφρικής.

 • Πρόγραμμα Ψηφιακής Αφήγησης
  Ένα μάθημα που στοχεύει στην ανάπτυξη της αφήγησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων των Αφρικανών αφηγητών στα δίκτυα των συνεργατών, διασφαλίζοντας ότι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να τεκμηριώσουν και να ηχογραφήσουν τις ιστορίες τους, να τις μοιραστούν με τον κόσμο μέσα από μια ποικιλία εργαλείων και πλατφορμών πολυμέσων όπως μικρού μήκους ταινίες, podcast και κινούμενες εικόνες.

  Εισαγωγική Κατάρτιση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Κοινοτικούς Εκπαιδευτές
  Ένα ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης που θα διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πλήρως εκπαιδευμένοι για να παραδώσουν το πρόγραμμα ψηφιακής αφήγησης του SingleStory και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των διαδικτυακών μαθησιακών περιβαλλόντων που έχουν αναπτυχθεί από τους συνεργάτες του έργου.

  Ψηφιακό Αποθετήριο και MOOC SingleStory
  Το SingleStory Digital Repository θα μοιραστεί και τις 140 ψηφιακές ιστορίες που παράγονται από τους Αφρικανούς αφηγητές που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών για την ψηφιακή αφήγηση. Το MOOC θα παρέχει πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών ψηφιακής αφήγησης και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγωγής.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-FR01-KA227-ADU-095130
Privacy Policy

Οι δύο πόροι που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου SingleStory είναι το Πρόγραμμα Ψηφιακής Αφήγησης και το Εισαγωγική Κατάρτιση.

Πρόγραμμα Ψηφιακής Αφήγησης

Εισαγωγική Κατάρτιση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Κοινοτικούς Εκπαιδευτές

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-FR01-KA227-ADU-095130
Privacy Policy

Η πλατφόρμα e-learning του SingleStory θα παρέχει πρόσβαση στο Ψηφιακό Αποθετήριο, μοιράζοντας τις ψηφιακές ιστορίες των Αφρικανών αφηγητών που θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα Ψηφιακής Αφήγησης. Το MOOC θα παρέχει πρόσβαση στο Πρόγραμμα Ψηφιακής Αφήγησης και στην Εισαγωγική Κατάρτιση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Κοινοτικούς Εκπαιδευτές

Ψηφιακό Αποθετήριο

MOOC

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-FR01-KA227-ADU-095130
Privacy Policy

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-FR01-KA227-ADU-095130
Privacy Policy

SingleStory Logo

Επικοινωνία

  Όνομα

  Email

  Θέμα

  Μήνυμα